Çevre Duyarlılığımız

Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi’nin  (MVL) Çevre Duyarlılığı

Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Çevre, canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, sağlıklı, düzenli bir ortamda bulunabilmeleri için bir çerçeve gibidir. Uygun fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel çevrenin olmaması canlı hayatını tehdit eder.

Dünyanın herhangi bir parçasında yaşayan hayvan türleri, bitkiler, ormanlar, su ve kara parçaları çevreyi oluşturan doğal unsurlardır. Bu parçalar bir düzen içindedir ve birbirine bağlıdır, birinin zarar görmesi zincirleme olarak diğerlerine de zarar verir. Canlıları etkileyen tüm dış etkenleri kapsayan çevre, yine canlıların tehdidi altındadır. Çevre kirliliği başlıca günümüz dünya sorunlarındandır. Gürültü, hava, toprak, su kirliliği ve başka birçok olumsuz etken canlı düzen ve dengesini sağlayan çevrenin kirlenmesine, bozulmasına neden olur. Çevrenin korunması ve çevre sorunlarının çözümünde insan önemli rol oynar.

Hayatın devamlılığı, sağlıklı, yaşanabilir bir ortam için yakın çevreden uzak çevreye her adımda duyarlı olunmalı, alınacak küçük önlemler ile çevre korunmalıdır.

Şirketimiz yapmış olduğu yatırımlarda çevre ve doğanın korunması gerekliliğini birinci öncelik görerek planlamaktadır.

Akaryakıt İstasyonlarımız en üst teknoloji standartlarına göre yapılmış ekolojik çevre dostudur.

İstasyonlarımızda;

-Biyolojik arıtma sistemi,

-Benzin buharı geri dönüşüm sistemi,

-Arıtma ve yağmur suyu geri dönüşüm sistemi,

-Atık çöp kutuları ve çevreci çöp kutuları,

-Atık yağ toplama tankları gibi sistemler şirketimizce kullanılmaktadır.

2016 yılı içerisinde Kurtköy 3 üncü Mehmetçik Akaryakıt istasyonu bölgesinde yapmış olduğu işletmeyi yeşile ve ağaçlara zarar vermeyecek şekilde planlanmıştır.

20160921_094757

Şirketimizin Kurtköy  sorumluluk bölgesindeki  arazilere yönelik Çevre Ağaçlandırma ve Yeşillendirme Projesi kapsamında 2016-2021 yılları arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayan Ağaç Dikim ve Zaman Çizelgeleri hazırlanmıştır. Söz konusu faaliyet İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülmektedir.

[huge_it_gallery id=”6″]

[highlight]

2007 yılında T.C Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünce ‘‘Vakıf Medeniyeti Çevre Yılı’’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘‘UYGULANMIŞ ÇEVRE  ’’ konulu yarışmasına katılan Şirketimiz; Kurtköy Mehmetçik Akaryakıt İstasyonları ve Tesisinde uyguladığı ‘‘AĞAÇLANDIRMA, YEŞİL ALAN OLUŞTURMA VE ATIK SUYUN GERİ KAZANIMI’’ projesi ile 07 Mayıs 2007 tarihinde ödüle layık görülmüştür.

2008 yılında T.C Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünce ‘‘Vakıf Medeniyeti Su Yılı’’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘‘UYGULANMIŞ SU PROJELERİ’’ konulu yarışmasına katılan Şirketimiz; Kurtköy Mehmetçik Akaryakıt İstasyonları ve Tesisinde uyguladığı ‘‘ÖMERLİ HAVZASI VE BARAJININ KORUNMASI’’ projesi ile 05 Mayıs 2008 tarihinde ödüle layık görülmüştür.

[/highlight]