İK Genel Bilgiler

İnsan Kaynakları Departmanı; Çalışma prensiplerimiz çerçevesinde disiplinli, iletişime önem veren, takım çalışmasına uyum sağlayabilecek, sürekli gelişime açık, müşteri odaklı bir anlayışı esas alarak görev yapmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde ihtiyacımız olan personeli doğru pozisyonlara yerleştirmek için son derece titiz bir işe alım prosedürü uygulanmaktadır.

BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL’DA AÇILACAK AKARYAKIT İSTASYONUMUZ İÇİN  AŞAĞIDA BELİRTİLEN POZİSYONLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR.

 İnsan Kaynakları Amiri
 Bilgi İşlem Amiri
 Satınalma Amiri
 Muhasebe Amiri
 Finans Amiri
 Muhasebe Şefi
 Mali İşler Personeli
 Yönetici Asistanı
 İnsan Kaynakları Personeli
 Satınalma Personeli
 Bilgi İşlem Personeli
 Muhasebe Personeli
 Vezne Personeli
 İstasyon Amiri
 Akaryakıt Vardiya Şefi
 Market Şefi
 Bakım Onarım Şefi
 Şoför
 Satınalma Personeli ve Şoför
 Temizlik ve İdari Hizmet Personeli
 Akaryakıt Satış Personeli
 Market Satış Personeli
 Araç Yıkama ve Temizlik Personeli

Söz konusu görevlere müracaat etmek isteyenlerin özgeçmişlerini mehmetcik@mehmetcikltd.com.tr mail adresine göndermeleri rica olunur.

İnsan Kaynakları İletişim: 0216 482 50 11 Dahili 104

İlginize Teşekkür Ederiz.

İŞ İLANLARINA AİT GENEL NİTELİK VE İŞ TANIMLARI

MUHASEBE AMİRİ                                                                                                                                                                                                          :

                Genel Nitelikler                   :

 1. Tercihen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip,
 2. Üniversitelerin İşletme, Maliye, İktisat, Ekonomi bölümlerinden mezun,
 3. Muhasebe alanında en az 7 yıllık deneyime sahip,
 4. Yasal mevzuata, Vergi mevzuatına ve tek düzen hesap planına vakıf şekilde muhasebe kayıtlarını doğru ve zamanında yapabilecek,
 5. E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Fatura uygulamalarına hakim,
 6. Tüm mutad beyannameleri düzenleme, tahakkuk ve kontrol etme becerisine sahip,
 7. LOGO/Tıger muhasebe programını ve MS Office programlarına etkin bir şekilde hâkim olmak,
 8. İşbirliği ve ekip çalışmasına değer veren, analiz ve değerlendirme yeteneğine sahip,
 9. Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
 10. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, ( Erkek adaylar için ),
 11. Aktif olarak araç kullanabilen, seyahat engeli olmayan,

İş Tanımı                               :

 1. Tüm muhasebe kayıtlarının yasal mevzuata uygun yapılmasının sağlanması,
 2. Bütün beyannamelerin süresinde ve eksiksiz düzenlenmesini, tahakkuk ettirilmesi ve kontrol edilmesini sağlamak,
 3. Sabit kıymet raporlarının oluşturulması ve muhasebe kayıtlarının yapılması,
 4. Kur farkı tablosunun hazırlanması,
 5. Ay sonları maliyet hesaplamalarının yapılması ve muhasebe kayıtlarının yapılması,
 6. Aylık, üçer aylık dönemler halinde üst yönetime ilgili raporlamaları sunmak,
 7. Mali tabloları yorumlayabilen,
 8. Aylık kapanış dönemlerinde mizan kontrollerinin sağlanması,
 9. Şubelerin muhasebe kayıtlarının doğruluğunu ve onayını yapmak,
 10. BA-BS mutabakatlarının yapılması ve bildirilmesini yapmak,

FİNANS AMİRİ                                                                                                                                                                                                                 :

                Genel Nitelikler                   :

 1. Üniversitelerin Finans, Bankacılık, İşletme, Maliye, İktisat, Ekonomi bölümlerinden mezun,
 2. Finans alanında en az 7 yıllık deneyime sahip,
 3. Nakit akış süreçlerinin yönetiminde deneyimli,
 4. Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği yüksek,
 5. Tercihen muhasebe bilgisine sahip,
 6. LOGO/Tıger muhasebe programını ve MS Office programlarına etkin bir şekilde hâkim olmak,
 7. İşbirliği ve ekip çalışmasına değer veren, analiz ve değerlendirme yeteneğine sahip,
 8. Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
 9. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, ( Erkek adaylar için ),
 10. Aktif olarak araç kullanabilen, seyahat engeli olmayan,

İş Tanımı                               :

 1. Şirketin tüm finansal işlemlerinin operasyonunu sorunsuz ve eksiksiz yönetmek,
 2. Bütçe çalışmalarının koordine ve kontrol edilmesi, etkin işlemesinin sağlanması,
 3. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık finansal tablo analizlerinin yapılması,
 4. Tüm finans, vergi, SGK, maaş, kira vb. operasyonlarda sorumluluk alarak ödenmesi sağlamak,
 5. İlgili birimlerden ödeme talimatları alarak ödeme planı hazırlamak ve yönetimi bilgilendirmek,
 6. Ödeme – tahsilat dengesini kontrol etmek, üst yönetime rapor vermek,
 7. Yasal mevzuatla ilgili gelişmelerin takip edilmesi,
 8. Bankalarda bekleyen POS’ların vadelerine göre dönüşlerini kontrol etmek,
 9. Banka hesaplarının günlük kontrol edilmesi, banka talimatlarının hazırlanması ve ödemelerin eksiksiz tamamlanmasının sağlanması,
 10. İşletmeye ait alınan veya verilen teminat mektuplarının takip edilmesi,

İNSAN KAYNAKLARI AMİRİ                                                                                                                                                                                          :

                Genel Nitelikler                   :

 1. Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat bölümlerinden mezun,
 2. İnsan Kaynakları alanında en az 7 yıl deneyime sahip,
 3. 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı SGK Kanunu, 6331 sayılı İSG Kanunu ile teşvik ve güncel mevzuata hakim,
 4. LOGO/Tıger / Bordro muhasebe programını ve MS Office programlarına etkin bir şekilde hâkim olmak,
 5. Çalışan ve çalışma psikolojisi ile ilgili motivasyonu yüksek, iletişimi güçlü, yönetim becerisine sahip,
 6. Ücretlendirme, bordro ve özlük işlerinin yönetimi ve idari işlerin yönetiminde başarılı,
 7. İşbirliği ve ekip çalışmasına değer veren, analiz ve değerlendirme yeteneğine sahip,
 8. Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
 9. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, ( Erkek adaylar için ),
 10. Aktif olarak araç kullanabilen, seyahat engeli olmayan,

İş Tanımı                               :

 1. İşe alım, seçme ve yerleştirme, istihdam planlamalarının yapılması ve koordine edilmesi,
 2.  İş analizleri, ücret yönetimi, performans ölçümlerinin yapılması,
 3. Kariyer ve yetenek yönetimi, yedekleme, ödüllendirme, eğitim ve geliştirme, çalışan memnuniyeti oluşturma çalışmalarının yapılması,
 4. Puantaj kayıtlarının yapılması, ücret ödeme listelerinin hesaplanması ve ödenmesinin sağlanması,
 5. SGK bildirgelerinin zamanında ve eksiksiz olarak tahakkuk ettirilmesinin sağlanması,
 6. Kurum politika ve hedefleri doğrultusunda İnsan Kaynakları süreç ve sistemlerinin yürütülmesi, gerekli raporlamaların yapılması,
 7. Departman içi ve departmanlar arası ilişkilerin koordine edilmesi,
 8. Disiplin süreçlerinin ilgili mevzuatlara göre gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 9. Organizasyon şeması ile ilişkili olarak yetkilendirme ve sorumluluk konularını belirleyip, görev tanımlarının güncel tutulmasını sağlamak,
 10. KVKK süreçlerinin etkin olarak kontrol altında tutulması, gerekli tüm belgelerin tebliğ edilmesinin sağlanması,

BİLGİ İŞLEM AMİRİ                                                                                                                                                                                                          :

                Genel Nitelikler                   :

 1. Üniversitelerin Bilgisayar, Elektronik, Endüstri Mühendislik bölümlerinden mezun,
 2. Bilgi İşlem alanında en az 7 yıl deneyime sahip,
 3. Microsoft ve Windows hakkında çok iyi bilgiye sahip,
 4. Aktif ağ bileşenlerinin, IP kameraların ve UPS cihazının denetimi,
 5. İşbirliği ve ekip çalışmasına değer veren, analiz ve değerlendirme yeteneğine sahip,
 6. Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
 7. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, ( Erkek adaylar için ),
 8. Aktif olarak araç kullanabilen, seyahat engeli olmayan,

İş Tanımı                               :

 1. Server vb. cihazların yönetimine hakim, ağ alt yapısının bakımı ve genişletilmesi,
 2. Kamera sistemleri, yazarkasa ve POS cihazları yönetim bilgisine sahip,
 3. Microsoft sunucu sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
 4. Sistem yönetimi, sanallaştırma kurulum deyimi olan,
 5. Elektronik donanım ve yazılım bileşenlerinin kurulumu, kullanıcı yönetimi,
 6. Yazıcı yapılandırma ve küçük arıza onarımları,
 7. Veri yedekleme ve geri yükleme,
 8. Yazılım lisansları dahil olmak üzere donanım ve yazılım danışmanlığı, planlaması, tedariki ve bakımı,
 9. Şubelerin bilgi işlem süreçlerinin kontrol ve denetim altında tutulması,
 10. Kapalı devre güvenlik kamera sistemlerinde bilgi sahibi,
 11. Mali ve ticari programlarda bilgi sahibi,
 12. MS Office programlarına etkin bir şekilde hâkim olmak,

SATINALMA AMİRİ                                                                                                                                                                                                         :

                Genel Nitelikler                  :

 1. Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye bölümlerinden mezun,
 2. Satınalma alanında en az 7 yıllık deneyime sahip,
 3. Satınalma süreçleri ve tedarikçi ilişkileri konusunda bilgi sahibi,
 4. Müzakere ve ikna gücü, iletişim becerileri yüksek,
 5. Satınalma bütçesi yönetimi konusunda deneyimli,
 6. MS Office programlarına etkin bir şekilde hâkim olmak,
 7. Maliyet analizi ile raporlama konusunda deneyimli,
 8. İnsan ilişkilerinde başarılı, planlama ve takipçilik yönleri güçlü,
 9. İşbirliği ve ekip çalışmasına değer veren, analiz ve değerlendirme yeteneğine sahip,
 10. Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
 11. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, ( Erkek adaylar için ),
 12. Aktif olarak araç kullanabilen, seyahat engeli olmayan,

İş Tanımı                               :

 1. Şirket stratejik hedeflerine ulaşılması için süreçleri etkin kullanarak talep edilen mal ve hizmetleri istenilen sürede, kalitede ve fiyat araştırması yaparak uygun maliyetle temin etmek,
 2. Mal ve hizmet tedariklerinde şirketin mali finansal durumuna göre hareket etmek,
 3. Satınalma sürecindeki malzemelerin stok takibi, tedarik termin süreleri ve fiyat analizlerinin gerçekleştirilmesi,
 4. Tedarikçilerinden belirlenmesinden sorumlu olmak,
 5. Sözleşmeli satın alma işlemlerinde sözleşme takibini yapmak, yeni firmalarla yeni sözleşmeler yapmak,
 6. Ürün ve hizmet alımlarının sözleşmelere uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak, mevcut koşulların iyileştirilmesi konusunda araştırmalar yapmak, mal kabul ve fatura kabulü yapmak,
 7. Satın alımları aylık ve yıllık baz da takip etmek, şubelere göre rapor oluşturmak, ürün ve hizmet alımlarında olası sapma ve tasarruf fırsatlarını ortaya çıkarmak,
 8. Sorumlu olduğu ekibin yönetimi ve kontrolünü sağlamak,

İSTASYON VE AKARYAKIT İKMAL SORUMLUSU                                                                                                                                                        :

                Genel Nitelikler                  :

 1. Üniversitelerin İşletme, Maliye, İktisat, Ekonomi bölümlerinden mezun,
 2. Alanında en az 7 yıllık deneyime sahip,
 3. Perakende sektöründe deneyimli,
 4. MS Office programlarına etkin bir şekilde hâkim olmak,
 5. İnsan ilişkilerinde başarılı, planlama ve takipçilik yönleri güçlü,
 6. Stok takibi ve satış analizi süreçlerine hâkim,
 7. İlgili yasa ve kanunlara hâkim,
 8. İşbirliği ve ekip çalışmasına değer veren, analiz ve değerlendirme yeteneğine sahip,
 9. Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
 10. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, ( Erkek adaylar için ),
 11. Aktif olarak araç kullanabilen, seyahat engeli olmayan,

İş Tanımı                               :

 1. İstasyon, Akaryakıt, LGP ve market bölümünün yönetilmesi,
 2. Personel vardiya çizelgelerinin hazırlanması, eğitimlerin planlanması ve icra edilmesi,
 3. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uyulması gereken tüm kuralları hassasiyetle takip etmek,
 4. Akaryakıt, LPG ve markette satışlarının mevcut kanun ve yönetmeliklere göre gerçekleştirilmesinden sorumlu olmak,
 5. İstasyonda çalışan personelin sevk ve idaresinde sorumlu olmak,
 6. İstasyona gelen akaryakıt tankerlerinin mühürlerini kontrol etmek, talimatlara göre tanklara dolumunun gerçekleştirilmesini sağlamak,
 7. İstasyon ve market bölgelerinin 7/24 esasına göre tertipli, düzenli ve temiz olmasını sağlamak,
 8. İstasyon ile ilgili bütün bakım onarım olaylarından sorumlu olmak, gerekli bakımların yapılmasını sağlamak ve ilgili raporları dosyalamak,
 9. Şirket müdürlüğünün yapacağı bütçe ve ilan reklam vergisi çalışmalarına destek olmak,

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI                                                                                                                                                                                          :

                Genel Nitelikler   ve İş Tanımı          :

 1. En az lise mezunu,
 2. Alanında en az 7 yıllık deneyime sahip,
 3. Vardiyalı çalışma programına ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
 4. Akaryakıt istasyonuna gelen müşterilere hedefler doğrultusunda akaryakıt satışının yapılması,
 5. Yakıt ikmalini emniyetli bir şekilde yapmaya özen gösterecek,
 6. İşbirliği ve ekip çalışmasına değer veren, analiz ve değerlendirme yeteneğine sahip,
 7. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, ( Erkek adaylar için ),
 8. Seyahat engeli olmayan,
 9. Güler yüzlü ve dış görünüşüne önem gösteren,
 10. Hizmet sektöründe çalışma bilincine sahip,
 11. Müşteri memnuniyetini önemseyen,

MARKET SATIŞ ELEMANI                                                                                                                                                                                                :

                Genel Nitelikler   ve İş Tanımı          :

 1. En az lise mezunu,
 2. Alanında en az 7 yıllık deneyime sahip,
 3. Vardiyalı çalışma programına ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
 4. Akaryakıt istasyon marketine gelen müşterilere hedefler doğrultusunda ürün satışının yapılması,
 5. İşbirliği ve ekip çalışmasına değer veren, analiz ve değerlendirme yeteneğine sahip,
 6. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, ( Erkek adaylar için ),
 7. Seyahat engeli olmayan,
 8. Güler yüzlü ve dış görünüşüne önem gösteren,
 9. Hizmet sektöründe çalışma bilincine sahip,
 10. Müşteri memnuniyetini önemseyen,
 11. Tercihen POS cihazı kullanabilen,

MUHASEBE ŞEFİ                                                                                                                                                                                               :

                Genel Nitelikler                  :

 1. Üniversitelerin İşletme, Maliye, İktisat, Ekonomi bölümlerinden mezun,
 2. Muhasebe alanında en az 7 yıllık deneyime sahip,
 3. Yasal mevzuata, Vergi mevzuatına ve tek düzen hesap planına vakıf şekilde muhasebe kayıtlarını doğru ve zamanında yapabilecek,
 4. E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Fatura uygulamalarına hakim,
 5. Tüm mutad beyannameleri düzenleme, tahakkuk ve kontrol etme becerisine sahip,
 6. LOGO/Tıger muhasebe programını ve MS Office programlarına etkin bir şekilde hâkim olmak,
 7. İşbirliği ve ekip çalışmasına değer veren, analiz ve değerlendirme yeteneğine sahip,
 8. Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
 9. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, ( Erkek adaylar için ),
 10. Aktif olarak araç kullanabilen, seyahat engeli olmayan,

İş Tanımı                               :

 1. Tüm muhasebe kayıtlarının yasal mevzuata uygun yapılmasının sağlanması,
 2. Bütün beyannamelerin süresinde ve eksiksiz düzenlenmesini, tahakkuk ettirilmesi ve kontrol edilmesini sağlamak,
 3. Sabit kıymet raporlarının oluşturulması ve muhasebe kayıtlarının yapılması,
 4. Kur farkı tablosunun hazırlanması,
 5. Ay sonları maliyet hesaplamalarının yapılması ve muhasebe kayıtlarının yapılması,
 6. Aylık, üçer aylık dönemler halinde üst yönetime ilgili raporlamaları sunmak,
 7. Mali tabloları yorumlayabilen,
 8. Aylık kapanış dönemlerinde mizan kontrollerinin sağlanması,
 9. Şubelerin muhasebe kayıtlarının doğruluğunu ve onayını yapmak,
 10. BA-BS mutabakatlarının yapılması ve bildirilmesini yapmak,

MUHASEBE  – VEZNE PERSONELİ                                                                                                                                                                                  :

                Genel Nitelikler   ve İş Tanımı          :

 1. İstasyonlara ait muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve vardiya hesaplarının açılması, takip ve kontrolü,
 2. POS hesaplarının takibi ve kontrolü,

BAKIM ONARIM ŞEFİ                                                                                                                                                                                      :

                Genel Nitelikler   ve İş Tanımı          :

 1. İstasyonda mevcut tesislerin bakım onarım, emniyet faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. Tesislere ait elektrik su tüketim kontrollerinin takibi,
 3. Tesislerde mevcut binaların altyapı (kanalizasyon, su gideri vb.) kontrolü,