Tabi Olunan Kanun ve Yönetmelikler

MALİ VE İDARİ İŞLER BAZINDA TABİ OLUNAN KANUN VE YÖNETMELİKLER
– 4857 iş kanunu
– 5510 sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu
– 6331 iş sağlığı ve güvenliği
– 6102 türk ticaret kanunu
– 6356 sendikalar ve toplu iş sözleşmeleri kanunu
– 488 damga vergisi kanunu
– 6098 borçlar kanunu
– 193 gelir vergisi kanunu
– 5520 kurumlar vergisi kanunu
– 213 vergi usul kanunu
– 3065 katma değer vergisi kanunu
– 197 motorlu taşıtlar vergisi kanunu
– 5651 İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun
– 6183 amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun

SATINALMA VE MARKETLER BAZINDA TABİ OLUNAN KANUN VE YÖNETMELİKLER

– 3100 katma değer vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları kullanmaları mecburiyeti hakkında kanun
– 4733 sayılı tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu (tapdk) kanunu
– 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri telif hakkı kanunu
– 6585 sayılı perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun
– Fiyat etiketi yönetmeliği
– 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun
– 4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun (1)
– 5326 sayılı kabahatler kanunu
– 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun
– Alt işverenlik yönetmeliği
– Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği.
– Danışmanlık hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği
– 6446 sayılı elektrik piyasası kanunu
– 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkında kanun
– Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
– 1593 sayılı ümumi hıffısıhha kanunu
– İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik
– Bağımsız Denetim Yönetmeliği

AKARYAKIT İSTASYONU BAZINDA TABİ OLUNAN KANUN VE YÖNETMELİKLER

– 12820 Akaryakıt istasyonları emniyet kuralları.
– 11939 sıvılaştırılmış petrol gazları LPG ikmal istasyonu karayolları taşıtları için emniyet kuralları.
– 5307 sayılı sıvılaştırılmış petrol gazları kanunu.
– 5015 Petrol piyasası kanunu.
– 9207 sayılı işyeri açma ruhsat kanunu.
– 2918 sayılı karayolları trafik kanunu.